Stravování

V klubu máme společné stravování ve formě polévky s chlebem a odpolední svačiny – ovoce/zelenina.

Dopolední svačinu a další stravu zajišťují rodiče individuálně.

Pití se děti nosí vlastní, v zázemí je možnost doplnění pitné vody.

Poplatky za  stravu

Cena za 1 měsíc
2 dny v týdnu405,- Kč
3 dny v týdnu585,- Kč
4 dny v týdnu765,- Kč