Rytmus dne

Kromě příchodu, který je pro nás i děti velmi důležité dodržovat, jsou časy orientační. 

8:30 – 9:30 příchod do klubu, aktivity na pozemku

10:00 společné zahájení dne a odchod na výlet

10:15 – 13:00 výlet s volnou i řízenou hrou, společná svačina během výletu

13:00 – 13:30 společný oběd, mytí nádobí apod. 

13:30 – 16:00 odpočinek, čtení, tvoření a hry v jurtě a okolí, společná svačina

Přibližně jednou za 14 dní zůstáváme na pozemku a společně vaříme na ohni. Přibližně jednou měsíčně vyrážíme na celodenní výlet mimo prostory klubu.