Rytmus dne

Kromě příchodu, který je pro nás i děti velmi důležité dodržovat, jsou časy orientační. 

9:00 – 10:00 příchod do klubu, aktivity u jurty

10:00 společné zahájení dne a odchod na výlet

10:15 – 13:00 výlet s volnou i řízenou hrou, společná svačina během výletu

13:00 – 13:30 společný oběd, mytí nádobí apod. 

13:30 – 16:00 odpočinek, čtení, tvoření a hry v jurtě a okolí, společná svačina

Od září 2021 bude klub v provozu od 8:30 do 16:00.