Vytváříme přátelské, respektující, bezpečné a zároveň zajímavé a stimulující prostředí pro děti. Přejeme si, aby děti byly spokojené samy se sebou, měly dost prostoru pro poznávání a naplňování svých individuálních potřeb.  Také (a právě proto) se učí také spolupracovat s druhými.  Doprovázíme je na cestě za objevováním tajemství světa a dobrodružství života.

Jsme v kontaktu s přírodou, chceme, aby děti měly dostatek volnosti a prostoru, ale také aby se učily respektovat ostatní. Podporujeme kreativitu dětí a jejich přirozenou chuť vše poznávat a učit se.

pedagogický koncept

Náš pedagogický koncept částečně vychází z myšlenek lesních mateřských škol v severských zemích a v Německu. Chceme, aby se děti co nejvíce vyřádily v přírodě. Každý den trávíme venku velkou část dne, ať už procházkou do lesa a do skal, nebo při činnosti na zahradě.

Zároveň nás inspiruje tzv. svobodné školství, které vede děti ke schopnosti sebeřízení, ale zároveň k zodpovědnosti a k pocitu sounáležitosti. Je pro nás důležité, aby se děti učily porozumět jak svým potřebám, tak také potřebám druhého a aby byly schopné spolupracovat při hledání  řešení různých  problémů.

Dáváme dětem prostor, aby si mohly volně hrát.  Volná hra učí děti sociálním dovednostem a rozvíjí jejich tvořivost a fantazii.

V zázemí klubu je příjemný prostor na tvoření, čtení, kutění a na všelijaké „indoorové“ aktivity. . Zaměřujeme se na rozvoj smyslového vnímání a nácvik praktických dovedností. 

Náš přístup klade důraz zejména na to, že ať už děláme cokoliv, je dobré „koukat jedním okem na sebe a jedním na svět“, tedy umět být sám sebou, ale vnímat se zároveň jako součást celku, který je dobré učit se respektovat.