Ceník

Cena se odvíjí od počtu dnů, které dítě v lesním klubu stráví. Dítě může docházet pouze jeden den v týdnu, ale ze zkušenosti doporučujeme, aby dítě navštěvovalo klub alespoň 2 po sobě jdoucí dny v týdnu kvůli lepší adaptaci na prostředí, program a kamarády.
Lesní klub není zapsán v MŠMT. Nepobíráme tedy příspěvek na dítě, tzv. normativ. Z vybraných peněz jsou hrazeny odměny lektorům, program, provozní náklady.

Ceny za dítě za měsíc:

2 dny v týdnu2800 Kč
3 dny v týdnu3700 Kč
4 dny v týdnu4600 Kč