Lesní klub

Lesní klub Na Paloučku je alternativou ke klasickému předškolnímu vzdělávání, která klade důraz na pobyt dětí v přírodě a respektující přístup.

Scházíme se v Děčíně Březinách (pod Chlumem) v pravé Mongolské jurtě a okolní přírodě a to od pondělí do čtvrtka od 8 do 16 hodin (po domluvě od 7:30). Částečně fungujeme i v době letních prázdnin.

Přijímáme děti předškolního věku od 3 do 7 let. Skupinka dětí je věkově různorodá, což je výhodou, protože se děti učí ohleduplnost k mladším a zároveň mohou mít vzory ve starších dětech.

Lesní klub je určen pro ty, kteří chtějí své děti učit lásce k přírodě, vzájemnému respektu a vychovávat je v harmonickém prostředí.Věříme, že pobyt v přírodě prospívá dětem nejen s ohledem na jejich fyzické zdraví, ale má i příznivý vliv na duševní pohodu všech.

Naším záměrem je: 

  • zdravý rozvoj dětí v kontaktu s přírodou,
  • vzájemný respekt a individuální přístup,
  • bezpečný prostor pro vzdělávání a setkávání dětí a rodičů,
  • rozvoj celé osobnosti dítěte (vědomosti, dovednosti, postoje, spolupráce,
  • zdravé sebevědomí, respekt vůči druhým a empatie)
  • rozvoj emoční a sociální inteligence dětí
  • poznávání a ochrana přírody

Průvodci klubu jsou empatičtí, respektující, milují přírodu a jsou zároveň sami rodiči. Pracují na svém osobním rozvoji a dále se vzdělávají. 

Jeden den v týdnu se děti schází v Libverdě, kde se učí pečovat o poníky a mohou se svézt. 

Od září bude součástí programu klubu jednou týdně blok pro předškoláky.